Wednesday, February 1, 2023

अमळनेर पोलिसांची कारवाई एका महत्वाच्या गुन्ह्यातील तिन आरोपींना अटक…

- Advertisement -

 

अमळनेर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

येथील चोपडा रस्त्यावरील नवीन उड्डाण पुलाच्या पुढे दि.०५/११/२०२२ रोजी रात्री ०८.३० वाजेच्या सुमारास सहा अज्ञात इसम हातात लोखंडी रॉड व दगड घेवुन रोडावर मोठे दगड आडवे लावुन रस्ता लुट करण्याच्या हेतूने उभे होते. त्यांनी एका टँकर चालकास मारहान करुन जबरीने लुटल्याने अमळनेर पो.स्टे.गु.र.न.५१२/२०२२ भा.द.वि. कलम ३९५ ३९७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

- Advertisement -

तसेच यापुर्वी देखील नमुद ठिकाणी असे लुटमारीचे किरकोळ प्रकार झालेले होते. परंतु कोणीही तक्रार देण्यास पुढे आलेले नाहीत. तसेच वर दाखल गुन्ह्यांतील अज्ञात इसमांचा ओळख पटविण्या करीता पुरावा उपलब्ध नव्हता. नमुद गुन्ह्यांचा तपास सुरु असतांना पो.नि. जयपाल हिरे यांनी तपास पथकातील सहा. पोलीस निरीक्षक राकेशसिंह परदेशी, पोना मिलींद भामरे, पो.ना सुर्यकांत साळुंखे, पो.काँ राहुल पाटील, पो.काँ राजेंद्र देशमाने यांना अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे तसेच कार्यपध्दती असलेल्या गुन्हेगांराची माहीती संकलित करुन त्यांच्या कडुन गुन्हा उघडकीस आणणेकामी प्रयत्न करणेबाबत सुचना दिल्या होत्या. त्यादृष्टीने गुन्ह्यांचा तपास चालू असतांना अमळनेर पो.स्टे. रेकॉर्डवरील गुन्हेगार यांचे कडेस गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने तपास सुरु असतांना त्यातील एकाने प्रथम उडवा उडवीचे उत्तरे देवुन वेळ मारुण नेण्याचा प्रयत्न करु लागला त्यावरुन पथकाचा त्याच्यावरील संशय बळावल्याने त्याला ताब्यात घेत पोलीस स्टेशनला आणले, त्यास पो.नि. जयपाल हिरे यांनी विश्वासात घेवुन विचारपुस केली असता, त्याने त्याच्या साथीदारांसह सदर गुन्हा केल्याची कबुली दिली. त्याचबरोबर इतर दोघांची नावे व पत्ते सांगितले आहेत त्यावरुन आता पर्यंत तीन आरोपीना अटक करण्यात आली आहे.

सदरची कामगिरी पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, अपर पोलीस अधिक्षक रमेश चोपडे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी कृषिकेश रावले यांच्या सुचनेप्रमाणे व पो. नि.जयपाल हिरे यांच्या मार्गदर्शनाने सहा. पोलीस निरीक्षक राकेशसिंह परदेशी, पोना मिलींद भामरे, पोना सुर्यकांत साळुंखे, पो काँ राहुल पाटील, पो काँ राजेंद्र देशमाने यांनी बजावली आहे.

यासह अमळनेर पोलीसांकडुन सर्व नागरीकांना आवाहन करण्यात आले आहे. की, चोपडा रोड रेल्वे पुलाजवळ कोणासोबत अशा प्रकारची घटना घडली वा लुट झाली असल्यास अमळनेर पोलीसांशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे.

spot_imgspot_img

हे वाचायलाच हवे