हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविकेसाठी 23 जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन…

0

 

जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

केंद्र शासनाच्या भारतीय तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन 2023-23 या शैक्षणिक सत्राकरिता तीन वर्षीय (सहासत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाचा प्रथम व व्दितीय वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्यातून बरगढच्या (ओडीशा) करीता 13+1 यामध्ये वेंकटगिरी करीता 2 जागाचा समावेश आहे.) प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याकरीता प्रादेशिक उप आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर/ सोलापूर/ मुंबई/ औरंगाबाद यांचे मार्फत विहीत नमून्यात प्रवेश अर्ज दि. 23 जून, 2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते.

त्या अनुषंगाने इच्छूक उमेदवारांनी याबाबतचे आपले परिपूर्ण अर्ज दिनांक 23 जून, 2023 पर्यंत प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग कार्यालय यांचेकडे सादर करावे, प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगिक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे http://http.www.dirtexmah.gov.in वर उपलब्ध आहेत. तसेच सदर अर्जाचा नमुना सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग यांचे कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे. असे एम.जे. प्रदिप चंदन, आयुक्त वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.