Sunday, January 29, 2023

आस्थापनांनी मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र भरण्याचे आवाहन

- Advertisement -

 

जळगाव,लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक, कारखाने, कंपनी इ. यांनी त्यांच्याकडील 30 जून 2022 या कालावधीचे कार्यरत मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई-आर-1) दि 30 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in/  या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावे, असे रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त वि.जा.मुकणे यांनी कळविले आहे.

- Advertisement -

सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा) कायदा, 1959 व नियमावली, 1960 अन्वये त्रैमासिक विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने 30 जून,2022 अखेर आस्थापनेवरील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती दर्शविणारे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-1) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावरील नियोक्ता (Employer) या ऑप्शनवर क्लिक करुन आपल्या नियोक्ता लॉग–इन आयडी (Employer Login ID) व पासवर्डच्या सहाय्याने 30 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत भरावे. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. 0257-2959790 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सहाय्यक आयुक्त  वि.जा. मुकणे यांनी केले आहे.

spot_imgspot_img

हे वाचायलाच हवे