भवरलाल कोचर

0

जळगाव :- येथील न्यू जोशी कॉलनीतील रहिवासी भवरलाल कोचर (८८) यांचे निधन झाले. विनोद व प्रवीण कोचर यांचे वडील तर राहुल कोचर यांचे ते आजोबा होत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.