पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

0

पाचोरा (प्रतिनिधी) : पाचोरा भडगाव तालुक्यातील रस्ते व पुलांची पुरहानि दुरुस्तीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या दालनात आमदार किशोर पाटील यांनी सादर करून गांभीर्याने चर्चा केली. अशोक चव्हाण  यांनी तातडीने दि. ५ मार्च रोजी बैठक घेऊन रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाची दखल  घेऊन ९ कोटी रुपये निधी मंजूर करून दिला. तथा प्रशासकीय मान्यता देखील प्राप्त झालेली आहे.  किशोर पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या दालनात रस्ते व पुलंच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करून वारंवार भेटी घेऊन रस्ते व पुलांची झालेली दुरावस्था गांभीर्याने लक्षात आणून दिली. याची तातडीने दखल घेऊन रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठीच्या ९ कोटी रुपयांचा मंजुरी दिली. सदर विकासकामांसाठी राज्याचे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आदेशनव्ये गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री जळगाव) यांच्या सहकार्यांने निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय तथा पालकमंत्री शतशः आभार विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. सदर विकास कामे निधी पुढीलप्रमाणे

शेवाळे गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १३० लक्ष रुपये, शिंदाड  गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १३० लक्ष रुपये, वारखेडी – भोजे – पिपंळगावव रास्ता प्र.जि.मा. ३६ कि.मी. १३/०० मधील रस्त्याची  पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १८० लक्ष रुपये, पाचोरा – वरखेडी – पहूर रस्ता रा.मा.

१९ किमी १९७/६०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ४७ लक्ष रुपये, पाचोरा – वरखेडी – पहूर रस्ता रा.मा. १९ किमी १९७/९०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६८ लक्ष रुपये, पाचोरा – वरखेडी पहूर रस्ता रा.मा. १९ कि.मी. २००/४०० मधील रस्त्याची  पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६० लक्ष रुपये, पाचोरा – वरखेडी – पहूर रस्ता रा.मा. १९ किमी १९२/०० ते १९३/५००  मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६४ लक्ष रुपये, पाचोरा – वाडी – सातगाव रास्ता  रा.मा. ४० कि.मी. १०१/०० ते १०२/५००  पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ५६ लक्ष रुपये, कजगाव – नागद रस्ता रा.मा. ३९ किमी ६०/५०० ते ६३/५०० मधील पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६८ लक्ष रुपये,  नगरदेवळा – खडकदेवळा पिंपळगाव रा.मा. १७ रस्ता किमी ९४/०० मधील पुलाची  पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये,  पाचोरा – वरखेडी – पहूर रस्ता रा.मा. १९ कि.मी. १९४/४०० मधील रस्त्यावरील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये, कजगाव – नागद रास्ता रामा ३९ कि.मी. ६८ / २०० मधील वडगाव मुलाणे गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये, ओझर खडकडेवळा रामा ३८ कि.मी. ८/०० मधील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १७ लक्ष रुपये, नेरी भामरे रस्ता प्रजिमा ५६ कि.मी. ३ / ५६  मधील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम २६ लक्ष रुपये, पाचोरा येथील शासकीय इमारतींची दुरुस्ती करणे रक्कम २३ लक्ष रुपये या प्रमाणे निधी मंजूर झाला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.