धानो-यात चार महीन्यांपासुन गाळ्यांचे बांधकाम रखडले

0

धानोरा प्रतिनिधी l 

चोपडा तालुक्यातील धानोरा येथे चार महीन्यांपासुन चार गाळ्यांचे बांधकाम रखडले आहे.चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळच चार गाळे बांधकाम सुरु झाले होते.पण गेल्या चार महीन्यांपासुन सदर काम बंद असल्याने संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून झालेली आहे.

याबाबत सविस्तर असे की,चार महीन्यापूर्वी गावात ठिक-ठिकाणी चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत कामे सुरु झाली होती.यात गाळे बांधणे हे सुद्धा सुरु झाले होते.तरी सदर ठेकेदाराने काम अपूर्ण सोडले आहे.बांधकामाला लागणारे साहीत्य याच ठिकाणी पडलेले दिसते.यामुळे सदर काम नविन सुरु होऊन पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे.

गाळे नविन बांधण्याची मागणी

संबंधित रखडलेले बांधकामात सुधारणा करुन पुन्हा नव्याने बांधकाम करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.बांधकाम होत असलेले गाळे अतिशय कमी जागेत बांधले जात आहेत,यापेक्षा पानटपरी तरी मोठी असते असे कारणे ग्रामस्थ पुढे करत आहेत.तरी संबंधित अधिका-यांनी लक्ष घालावे तसेच नवनिर्वाचित सरपंच,उपसरपंच यांनी लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.