Saturday, January 28, 2023

दुचाकी वाहनांसाठी नवीन नोंदणी क्रमांक मालिका

- Advertisement -

जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात परिवहनेत्तर संवर्गातील दुचाकी वाहनांसाठी नवीन नोंदणी एमएच-19/डीडब्ल्यु-0001 ते 9999 पर्यंतची मालिका 23 नोव्हेंबर, 2021 पासून सुरु करण्यात येत आहे. ज्या वाहनधारकांना आपल्या वाहनांसाठी आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक हवा असेल त्यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत अर्ज करावा. अर्जासोबत  शासकीय शुल्काचा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव यांच्या नावे असलेला धनाकर्ष, ओळखपत्र जमा करावे. त्यानंतर आपल्या पसंतीचा क्रमांक प्राप्त करुन घ्यावा.

तसेच अशा आकर्षक क्रमांकासाठी शुल्क भरल्यावर वाहनाचे कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. ही मालिका चालू असतांना वाहन-4 प्रणाली कार्यान्वयीत झाल्यानंतर बंद करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त अर्ज असलेल्या क्रमांकाबाबत 22 नोव्हेंबर रोजी वाढीव शुल्काचा धनाकर्ष सायंकाळी 4.00 वाजेपर्यंत जमा करणे आवश्यक राहील. दिनांक 22 नोव्हेंबर, 2021 रोजी सायंकाळी 4.30 वाजता बंद लिफाफे उघडण्यात येतील.

- Advertisement -

जास्त रक्कमेचे धनाकर्ष सादर केलेल्या अर्जदारास सदर क्रमांक देण्यात येईल व उर्वरित धनाकर्ष परत करण्यात येतील. तरी आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक मिळवू इच्छिणाऱ्या दुचाकी वाहन धारकांनी याची नोद घ्यावी.  असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

spot_imgspot_img

हे वाचायलाच हवे