कृषि क्षेत्रातील रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी यावर 16 फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन

0

जळगाव – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव यांचेमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींसाठी 16 फेब्रुवारी, 2021 रोजी सकाळी 11.30 ते 12.30 दरम्यान “कृषि क्षेत्रातील रोजगार व स्वयंरोजगार संधी’’ यावर ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्रात अनिल वसंतराव भोकरे, कृषि उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, जळगाव हे उमेदवारांना मार्गदर्शन करणार आहे. मार्गदर्शन सत्र हे गुगल मिट या ॲपव्दारे घेण्यात येणार आहे. याबाबतची ऑनलाईन लिंक  https://meet.google.com/wqx-yftf-kag अशी आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्राचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन डॉ. रा. म. कोल्हे, सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.